• Certified Company
 • ISO 9001: 2010
 • Great Industrial
 • Solution Provider

FAQS

Faquality ask questions

Some FAQ’s

Awesome Image
 • ILE MIEJSC PARKINGOWYCH?
  Każdy zrealizowany przez nas projekt posiada dwa indywidualne miejsca parkingowe.
 • OCHRONA ŚRODKÓW POWIERZAJĄCEGO
  W związku z tym, że to deweloper wydaje dyspozycje co do środków pieniężnych, które zostały na ten rachunek wpłacone, po stronie powierzającego powstaje ryzyko, że środki mogą zostać wykorzystane w sposób sprzeczny z umową powierniczą. Zabezpieczeniem interesów powierzającego przed takim ryzykiem są regulacje zawarte w art. 59 ust. 4 – 6 Prawa bankowego.
 • NA JAKICH ZASADACH DZIAŁA RACHUNEK POWIERNICZY?
  Ustawą deweloperska ustala nowe standardy nabywania inwestycji mieszkaniowych, nakładając wiele obowiązków na deweloperów w celu ochrony ich klientów. Jednym z kluczowych rozwiązań prowadzonych przez ustawę jest obowiązek otwierania w bankach przez deweloperów mieszkaniowych rachunków powierniczych dla realizowanych inwestycji deweloperskich. Rachunek powierniczy odnajdujemy w art. 59 ustawy Prawo bankowe. Jest to szczególny rodzaj rachunku bankowego i dlatego w ...